GÜNDEM:
Gebze'de ibadetler için İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı açıklandı

KARAR NO   : 20

KARAR TARİH: 28.05.2020

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

          İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 24. maddesi gereği, ilçe genelinde, çevre ve halk sağlığını yakından ilgilendiren sorunları bertaraf ettirmek, en az düzeye indirgemek veya ilgili konular hakkında kararlar almak amacıyla, gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Kaymakamlık Makamında, Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER başkanlığında ve aşağıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile 28.05.2020 tarihinde saat 10.00’ da toplandı; 

     - Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;  salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti.

      - 17.03.2020 tarihli 03 nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararında alınan cuma namazlarının ve vakit namazlarının cemaatle birlikte kılınmaması yönündeki kısıtlamanın yeni bir normalleşme süresine geçinceye kadar yeniden düzenlenmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1 – Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır. Ayrıca aşağıda isimleri yazılı olan okul, açık pazar yerleri ve namaz kılınması uygun alanlarda gerekli olan sosyal mesafe kuralı ve maske takılması şartıyla cuma namazlarının kılınmasına,

  1- Adem Yavuz Mah. Pazar Yeri                      14-  Kroman Çelik İlkokulu

  2- Ahmet Pembegüllü Kültür Mrk.                  15-  Mesude İşman Ortaokulu

  3- Beylikbağı Ortaokulu                                   16-  Mimar Sinan İlkokulu

  4 - Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi        17-  Mollafenari İmam Hatip Ortaokulu                                                           

  5- Cumhuriyet Lisesi                                       18-  Mollafenari Mah. Stadı

  6- Cumhuriyet İlkokul                                     19-  Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu

  7- Diler Demir Ortaokulu                                 20-  Orhangazi İlkokulu

  8- Fatih İmam Hatip ortaokulu                         21- Şehit Polat Özbek İlkokulu

  9- Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi           22- Tatlıkuyu Pazar Yeri

10-  Fevzi Çakmak İlkokulu                               23- Ulus Ortaokulu

11- Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi               24- Yavuz Selim İlkokulu

12- İlyasbey Ortaokulu                                      25- Zübeyde Hanım İlkokulu

13- Kent Meydanı Katlı Otopark                         

                                                                              

 2- Camiler ve namaz kılınacak açık alanlarda namaz kılacak vatandaşların pozitif temaslı olanlar, gribal enfeksiyon vb. hastalık şüphesi olanların cemaate gelmemesi gerektiği hususunda cami görevlilerimiz tarafından cemaate izah edilmesine,

 3- Öncelikle cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde sosyal mesafe şartına uyulmak kaydı ile kılınabilecek, Cuma namazları ise cami içerisinde kılınmayacaktır.

 4- Camilerdeki temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Müftülük, cami dernekleri ve Belediye tarafından yapılmasına,

 5- Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya işyerlerinde giderilerek camiye gelinmesi için görevliler tarafından uyarılmalarına,

 6- Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren afişlerin İlçe Sağlık Müdürlüğünce hazırlanıp Belediye Başkanlığınca bastırılıp ve Müftülük tarafından bütün camilere asılmasına,

KARAR NO   : 20

KARAR TARİH: 28.05.2020

 7- Mümkün olması halinde tek kullanımlık seccadenin Belediye veya Müftülük tarafından temin edilmesine,

 8- Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi hijyen açısından uygun olmayan koli, karton, çuval, hasır vb. yaygıların namaz kılmak için kullanılmamasına,

 9- Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girişlerde herkesin ellerini dezenfekte etmesine,

10- Gerekli uyarı ve ikazlar yapılarak cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrar edilmesine,

11- Türbeler açılmayacak olup, toplu yemek ve mevlit izni verilmeyecektir. Cami ve açık alanlarda namaz sonrası herhangi bir şekilde yiyecek, içecek vb. dağıtılmayacaktır. Ayrıca dilencilere izin verilmemesine,

12- Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için;

  1. Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı

alanlarında/avlularında/bahçelerinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm’lik bir alan (seccadenin, kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde belirlenen ölçülerde zeminde işaretlenme, giriş ve çıkış istikametlerinin belirlenmesine,

  1. (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların

azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacaktır. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

  1. Cuma Heyeti öncelikli olarak Cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek

 Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecektir. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyeleri de bu amaçla görevlendirilecektir.

  1. Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin

belirlenen şartlar dahilinde kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmalarına,

  1. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin birlikte hareket ederek alanların dolması halinde fazla

kişilerin alınmamasına,

  1. Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

13- Cami ve mescitlerde bulunan klima sistemlerinin çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak havalandırmanın sağlanmasına,

14- Cami ve mescitlerde bireysel namaz kılınması da dâhil maske takılması zorunlu olacak, tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

 15- Okulların bahçesinde cuma namazlarının kılınabilmesi için Okul idari kadrolarının ve hizmetlilerin ve güvenlik görevlilerin okulda olmaları, lavabo ve tuvaletlerin acil ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hijyenik temizlikleri ile okul bahçesinin temizliği ve ses düzeninin okul müdürlükleri tarafından kurulmasına,

KARAR NO   : 20

KARAR TARİH: 28.05.2020

 16- Meydanlarda ve açık alanlarda namaz kılınacak alanların temizliği, giriş ve çıkışların ayrı olacak şekilde düzenlenmesi, ses düzeninin Gebze Belediyesi tarafından kurulması sosyal mesafeye dikkat edilmesinin sağlanması, ihtiyaç duyulan yerlerde gerektiğinde, Gebze Emniyet Müdürlüğü tarafından akordeon bariyer, bariyer renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,

17- Cuma namazı kılınacak bütün yerlerde alanların büyüklüklerine göre Emniyet/Jandarma, Diyanet ve Belediye tarafından personel görevlendirilmesine, her alanda namaz kıldıracak imamlar dışında müftülükten yeteri kadar görevlilerin bulunmasına,

 18- Namaz kılınacak alanlarda maske bulundurulması, namaza gelecek her bir kişinin seccadesini yanında getirmesi ve maske takılması ile sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile bütün alanlarda güvenlik görevlilerinin bulundurularak, belirtilen alanlarda cuma namazlarının kılınmasına,

         Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

         İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir.

  

Mustafa GÜLER

Gebze Kaymakamı

(İmza)

Dr. İlhan KADIOĞLU

Zinnur BÜYÜKGÖZ

Dr. Ercan CÜCE

Gebze İlçe Sağlık Müdürü

                (İmza)                                            

                                                                                  

Gebze Belediye Başkanı

(İmza)

Gebze Bld. Sağ. İşl. Md.

(İmza)

Şener DOĞAN

Murat TAŞDEMİR

Adil Uğur BİLGİLİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Gebze İlçe Emniyet Müdürü

(İmza)

(İmza)

(İmza)

 

Barış EKE

Selçuk KILIÇBAY

Dr. İsmail DEMİR

Gebze İlçe Jandarma Komutanı

Gebze İlçe Müftüsü

Serbest Hekim

(İmza)

(İmza)

(İmza)

İlfan ERDEM

              Ahmet ÖZER

Serbest Eczacı

      Çevre Sağlık Teknikeri

(İmza) 

                    (İmza)

 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner71

banner76

banner171

banner5

banner70

banner75

Ulaştırma Bakanı Gebze Metro'sunu inceledi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Kocaeli il ve ilçe protokolü ile birlikte...

Haberi Oku