EĞİTİM:
Eğitimci Murat Kaya yazdı: 'OKULLAR AÇILIYOR...'

OKULLAR AÇILIYOR...

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019 gibi ulusumuzun tarihi dònüm noktası olan özel bir tarihi günde yeni döneme merhaba diyor.
Özel okulllarda özellikle daha öncesinde başlayan hizmet içi çalışmalar ,seminerler,öz değerlendirmeler devlet okullarımızda son haftanın bir kaç gününde gerçekleşti.
FİNAL OKULLARI Merkezimiz bu yılda;
ülke düzeyinde YABANCI DİLLER/BİLİŞİM- MAKER/SINIF ÖĞRETMENLERİ/İLKOKUL YÖNETİCİLERİMİZE yönelik hizmet içi eğitimlerle kurumsal kültür bilincimizi geliştirici örnek öncülük yaptı.
25 yıl 4 ay devlet okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptım böylesi hizmet içi geliştirici faaliyet ve programa dahili çaba görmedim.Bireysel olarak kendilerini güncelleyen ve geliştiren arkadaşlarımız hem kendilerine hem kurumlarına değer kattılar bu da çoğu zaman devrin idarecilerini rahatsız eder oldu.
Evet sınıf; öğretmeni kadardır iyi veya tersi..
Korku kültürü ile sınıf yönetiminde bulunan öğretmen; edilgen öğrenci kuşağı yetiştirerek günümüzün sadece biat eden, evet efendimci bir nesil yetiştirmiştir,bilerek veya bilmeyerek.
Gelişim odaklı öğretmen; araştıran,sorgulayan,demokratik sınıf ortamı ile kurumsal kültüre ve kendine değer katan ,özgür birey yetiştirmiştir.

Mesele eğitim -öğretim.ise:

1.Samimi ve sahici olacağız.
2.Makyaj ve ambalajımız olmayacak.
3.Velinin önerilerini dinleyerek makul ve mantıklı olanı kabüle, değil ise olumlu geri bildirimle uygun ve ortak zemin buluşmasına çaba göstereceğiz.
4.Bireysel farklılıklara òzen göstereceğiz.
5.Her çocuğun biricikliģini kabul edeceğiz.
6.Farklı sosyo-kültürel,ekonomik,değerler
ve inançlar zemininden gelen öğrenci ve velilerimizi ORTAK HEDEF noktasında birlikte değerlendirerek ve değerlerimizle buluşturacağız
7.Veliye gòre okul,öğretmen tutumu değil ;hepimizi bağlayıcı ortak aklın kabul ettiği çağdaş bilimin gereklerine göre hareket edeceğiz.
8.Bazı velilere göre "eğitim ;eğitimcilere bırakılmayacak kadar değerlidir."yaklaşımının doğru olmadığını kabule dönüştereceğiz.
ÖĞRETMENE SAYGI ESASTIR...
9.Öğretmen adil olmalıdır.
10."Öğretmen olmak"yüceliği ile işini yaparak öğretmen ,ulusumuzun geleceğine hizmet eder.
11.Öğretmen rol modeldir.
Okumalı,araştırmalı,ulusal ve uluslararası alanda yetkinliģine değer katmalıdır.
12.Her ailenin okuma gün ve saati net belli olmalıdır..O gün misafir dahi kabul etmemelidir.
13..Aile çocuğu/çocukları ile alışverişe gitmeli bunu dönüşümlü yapmalıdır.Yapılacak alışveriş ihtiyacını o hafta ilgili çocuk belirlemeli,yeter dediği bütçeyi alarak ailesi ile alış verişi yapmalıdır.Haftalık öz değerlendirme toplantısını yapmalıdır.Her hafta farklı(anne/baba/abi/abla/çocuk)aile bireyi toplantıya başkanlık etmelidir.
14.Öğretmen akademik şahsiyetin önemliliģi ve sorumluluğu ile hareket etmelidir.
15.Öğretmen derse zamanında ve donanımlı,ilgili araç-gereçle girmelidir.
16.Öğrenci okula geç kalmamalıdır.
17.Öğrenci; sınıf geçmek için değil, yarının meslek insanı olmanın gayretinde olmalıdır.
18.Anne-baba; aile için de sevgi-saygıya dayalı iletişime özen göstermelidir.
Anne -baba aile içi ortak iş bölümü,sorumluluk
alma gayretin de olmalıdır.
19. Kollayan,müdahale eden değil alan yaratan ,güvenen,sorumluluk bilincine zemin hazırlayan veliler olmalıyız.
20.Öģrencinin yapacaği işi yapmayan veliler olmalıyız.

Saygılarımla...
Murat KAYA

****

OKULLAR AÇILIYOR-2

Her yeni güne yeni değişimlerle uyanır olduk.Uyanıyoruz da ilgili uyumu sağlıyor muyuz?
Doğru, her şey değişiyor...
Peki anne-baba tutumlarımız deģişime uyumlanıyor mu?
Yoksa anamızdan ,babamızdan aldıklarımızla mı olaylara yaklaşıyoruz.
Hepimizin çabası çocuklarımız iyi yetişsin.
Nasıl olacak bu istek?
Aile olarak samimi ve sahici olacağız.
İletişim kalitemiz nitelikli olacak.
Karşılıklı olarak görüşlerimize saygı duyacaģız.
Ne otoriter bir aile yapısı ne de boş ver hoş gör yapısında olmamalıyız.
Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, eksikleri ile yüzleşebildiği, saygı-sevgi temeline dayalı demokratik bir aile yapısı gereklidir.

Çocuklar ve gençler geleceğin bilinmezlikleri karşısında bizden daha endişeli durumdalar.
Bu güne kadar çocuklarımızı yetiştirirken olumlu ve olumsuz katkılarımız, bilerek veya bilmeyerek olmuştur.
Bazen sevgimizi belli etmeyerek ,bazen de aşırı sevgi ile bunaltarak; çocuklarımızı bağımlı ,güvensiz bir kişilik oluşumuna itmiş olabiliriz.
Böyle gelişen çocuk problem çözme becerisinden yoksun olup her sorunda bir kurtarıcı arar.
Sorumluluk duygusu düşüktür.
Yeterince sevgi ile beslenmeyen çocuk da kendini değersiz kabul ettiğinden ;kendi yaşamını kontrol altına almakta zorlanır.
Sessiz,uslu,çekingen,aşırı hassas ve pasif kişilikli olur.
Aşırı denetim çocuğu pasif kılar.
Aşırı hoşgörü de onu şımartır, olgunlaşmaz.
Aşırı verici,koruyup kollayan yaklaşımda da asla olmayın.
Sevgi,disiplin,eğitim,hoş görü bütün bunların yeterli olması arzu edilendir.
Birbirini anlayan,can kulağı ile dinleyen,değer veren,önemseyen toplumsal bilince sahip, bireyler mutlu toplumu oluştururlar.

Biz uyurken öpülen kuşağız.Niye mi? Şımarmayalım diye...İnanç o imiş o zaman.
Çocuklarımızı sevelim ama belli etmeyelim.
Öğrencilerini, sev ,belli etme misali...
Öğrencilerin başarılı ya da başarısızlıklarında temel etkenlerden biri gördükleri ilgi biçimidir.

Unutulmamalıdır ki çocuk sevgi ile büyür saygı ile kişilik kazanır.
Çocuğunuzun alacağı nottan daha çok gösterdiği çabanın ,duyduğu sorumluluk bilincinin daha kıymetli olduğunu mutlaka hissettirin.
100 alınca aferim diyen tersinde de çocuğunu tenkit eden yani sonuca odaklı mekanik ebeveyn asla olmayın.
Çocuğunuza sevgi,ilgi,destek insani sorumluluğunuzdur.Bu durum ebeveyne üstünlük hakkı doğurmaz.
Unutmayın ki sizlerin ana-babası daha zor koşullarda size emek ve değer verdi.
Çocuk yetiştirmek zor zenaattır, boşa denmez.
Günümüzde insan ilgisini bu kadar dağıtan dünyada, çocuğu disiplinize etmek,hedef belirlemesini sağlayıp, bunun için çaba sunmasını gerçekleştirmek hiç de kolay değildir.
Onun için anne-baba tutumları ile öğretmenin ;okul ile aile tutum ve yaklaşımlarının birbirini tamamlayıcı ,birbirine değer katan yaklaşımda olması çok önemlidir.

Aksi halde aile bir yana okul bir yana
Öğretmen bir yana ana-baba bir yana çekerse vay o çocuğun haline demek lazım.
Çocuk sadece akademik gelişmişlik gösterecek varlık değildir.
Biyolojik,psikolojik yani fiziksel ve ruhsal manada sağlıklı yetişmelidir.
Çocuğunuza her koşulda ve hayatın her alanında güvenerek destek olun.
Çocuğun ya da öğrencin senin söylediğin sözü yaptığında seversin de yapmadığı zaman da sevebiliyor musun?Marifet orada işte...
Yani demem o ki kardeşim

"Bir elmanın yüreğinde gizlenen tohum,görülmez bir elma bahçesidir.
Ama bu tohum bir kayaya rast gelirse ondan hiçbir şey çıkmaz."(Halil CİBRAN )

Çocuğunuzu suçlayan ,yargılayan değil onunla samimi muhabbet edin.

İyi anne-baba veya öğretmen yerine SORUMLU ANNE-BABA ve ÖĞRETMEN olmayı tercih edin.

Çocuklara karşı sabırlı,hoşgörülü olun.
Çocuklarınızı överek ya da yererek değil YÜREKLENDİREREK değer katın.

Özgür Polat hocamızın ifadesi ile çocuklarınızı "ÖDÜLLE CEZALANDIRMAYIN.."

Doğan Cüceloğlu hocamızın ifadesi ile
"İnsanın anavatanı çocukluğudur o halde
çocuklarımızı ÖNCE İNSAN olarak ele alıp CAN-CANA iletişim kuralım.Onlar bizim canımız,geleceğimiz.."

Nurdoğan ARKIŞ hocamızın ifadesi ile "yapabiliriz,başarabiliriz yeter ki özsaygımız içinde çıkara dayanmayan sevgi bağında çocuklarımıza yürekten dokunalım.."

Polat Doğru hocamızın ifadesi ile "değerlerimize sahip çıkalım ve unutmayalım benim içimden babam ,oğlumun içinden de ben çıkacağım.
Birbirimizi besleyen damarlarız òzünde.."

Yavuz Durmuş hocamızın ifadesi ile "birey kendi konfor alanını terk etmeden bir üst zemine erişemez."

Aile eğitimi hem anne hem de baba olarak çok önemlidir.
Çocuklarımızın gelişim evrelerine yönelik bilimsel bilgi donanımına erişmişlik ve bunun gereklerini yerine getirmek çok önemlidir.

Kayıtsız ve Pasif Anne Baba Tutumu mu?
HAYIR...
Şiddetli Ret Edici Anne Baba Tutumu mu?
HAYIR...
Baskıcı,Otoriter Anne Baba Tutumu mu?
HAYIR...
Dengesiz,Kararsız,Tutarız Anne-Baba Tutumu mu?HAYIR...
Aşırı Sevgi ve Koruyucu Anne-Baba Tutumu mu?HAYIR...
Gevşek Anne -Baba Tutumu mu?HAYIR
Amaçsız,Hoşgörülü Anne Baba Tutumu mu?
HAYIR...
Mükemmeliyetçi Anne- Baba Tutumu mu?
HAYIR...

Kabul edici,
Güven Veren,
Can Kulağı ile Dinleyen,
Hoşgörülü , Farklı Fikirlere Saygılı Olan,
DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMU MU?

EVET...EVET...EVET...

Bugüne kadar farklı aile içi sürecinden hangi temelden gelirse gelsin her yaş grubundaki tüm öğrencilerimiz;

DARICA FİNAL AİLESİNİN ;

DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ İÇİNDE ATATÜRK'ÜN İZİNDE ,ÜLKEMİZE HİZMETTE ,VATAN -MİLLET ve BAYRAK sevgisi ile
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ İLELEBET
MÜDAFA ve MUZAFFER KILMAYA yürekten çaba gösteren, birer başarılı öģrenci olarak yetişecektir.

Anneler-babalar yeni öğretim yılımız hayırlı olsun.
Huzurlu,sağlıklı,başarılı bir yıl olsun dilerim.

Murat KAYA

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner81

banner27

banner71

banner76

banner82

banner5

banner16

banner70

banner75

Darıca Final herkesi sempozyuma bekliyor!
23 Şubat 2020 /Pazar günü (Yarın) saat 10:00'da Darıca Final Okulları'nda yapılacak olan  VELİ...

Haberi Oku